Hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat với chúng tôi
hoặc
Gọi cho chúng tôi 0908.169.044
close

banner

0908.1690.44 - 0918.57.1938
Trang chủ Giải pháp phần mềm quản lý tài chính kế toán AV Financial

Giải pháp phần mềm quản lý tài chính kế toán AV Financial

Giải pháp phần mềm quản lý tài chính kế toán AV Financial

17/03/2014 17:09

I/ Tổng quan

Công cụ phân tích hiệu quả

AVF-phan tich2

Ngoài chức năng cơ bản của phòng kế toán là thống kê dữ liệu, AVF còn quản trị theo chiều sâu các đối tượng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận hành chính, vụ việc/công trình, phí, hợp đồng, đơn hàng, sản phẩm, lệnh sản xuất, khế ước, ...

Phân tích các chỉ tiêu tài chính

AVF-phan tich

Hỗ trợ ra quyết định

user1

"Không có quyết định sai lầm, mà chỉ có quyết định thiếu thông tin!".

Báo cáo đầu ra của AVF rất đa dạng. Thống kê, phân tích theo nhiều kênh, nhiều chiều giúp cho người quản lý dễ dàng ra quyết định.

Cảnh báo và hạn chế rủi ro

AVF có các ràng buộc, cảnh báo về các hạn mức công nợ, hạn mức tồn kho, hạn mức thanh toán, Hỗ trợ tính lãi vay phải trả trong kỳ, lãi quá hạn, cảnh báo hoặc ràng buộc khi xuất âm hàng tồn kho. Báo cáo tuổi kho, vòng quay hàng tồn kho, cảnh báo tồn kho dưới tối thiểu, trên tối đa, cảnh báo chênh lệch giữa tồn kho thực tế với tồn kho hóa đơn, Cảnh báo hóa đơn đầu vào nguyên liệu không phù hợp với thành phẩm bán ra trong kỳ, cảnh báo các loại chi phí vượt mức kế hoạch ...

AVF-ruiro

 II/ Tính năng nổi bật

Quản lý tài chính kế toán (Financial Management)

 1. Vốn bằng tiền (Cash)

tien

 • Quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác
 • Theo dõi thu chi chi tiết đến từng hóa đơn
 • Theo dõi các khế ước vay, dự kiến lãi vay, tình hình thanh toán
 • Liên kết chặt chẽ với phân hệ Kế toán công nợ

 2. Kế toán công nợ (Acounts Receieable/Payable)

cong no

 • Hệ thống chứng từ đa dạng, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh về công nợ phải thu và phải trả tại doanh nghiệp
 • Quản lý công nợ theo hóa đơn, hợp đồng
 • Theo dõi thời gian thanh toán của từng hóa đơn và báo cáo các hóa đơn sắp đến hạn thanh toán
 • Theo dõi chênh lệch và đánh giá chênh lệch cuối kỳ của từng hóa đơn ngoại tệ 

 3. Kế toán hàng tồn kho (Account Inventory)

kho

 • Chương trình hổ trợ 3 phương pháp tính giá hàng tồn kho thông dụng cho người dùng tùy chọn: trung bình tháng, trung bình di động theo từng thời điểm xuất, và nhập trước xuất trước
 • Chương trình cho phép đơn vị quản lý tồn kho theo lô nhập hàng hoặc theo từng vị trí trong từng kho và có thể theo dõi nhập xuất tồn theo lô, theo vị trí
 • Tại thời điểm tạo các phiếu xuất kho, xuất bán chương trình tự động tính giá xuất tạm thời theo giá trung bình tại thời điểm xuất (đối với hàng hóa dùng phương pháp trung bình tháng và trung bình di động), tính giá tạm thời theo giá NTXT đối với hàng hóa dùng pp NTXT.
 • Lên các báo cáo nhập, xuất, tồn cả số lượng và giá trị bất cứ thời điểm nào, giúp đơn vị quản lý tốt hơn về hàng tồn kho và đưa ra quyết định nhập xuất hàng hóa kịp thời hơn.

4. Kế toán giá thành (Advanced Costing)

gia thanh

 • Đối tượng giá thành linh hoạt: sản phẩm – bộ phận – lệnh sản xuất
 • Cho phép tính giá thành theo nhiều công đoạn
 • Định nghĩa hệ thống yếu tố chi phí cấu thành sản phẩm, bán thành phẩm
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu
 • Tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp chương trình sẽ được sửa đổi cho phù hợp 

5. Quản lý tài sản cố định (Fixed Assets Management)

sai san

 • Theo dõi các thông tin của tài sản từ thời điểm mua đến khi thanh lý
 • Tính khấu hao theo nhiều phương pháp theo quy định
 • Nghiệp vụ đa dạng: điều chỉnh giá trị, thôi khấu hao, khai báo giảm …
 • Chức năng bút toán phân bổ khấu hao giúp hạch toán số liệu vào sổ cái

6. Quản lý công cụ dụng cụ (Tools and Supplies Management)

cc

 • Theo dõi các thông tin của công cụ dụng cụ từ thời điểm mua đến khi ngưng sử dụng
 • Tính phân bổ theo nhiều phương pháp theo quy định
 • Nghiệp vụ đa dạng: điều chỉnh giá trị, thôi phân bổ, khai báo giảm, khai báo hỏng, …
 • Chức năng bút toán phân bổ chi phí giúp hạch toán số liệu vào sổ cái 

7. Quản trị các trường tự do (User-defined Field)

tu do

 • Nhằm hỗ trợ theo dõi một số thông tin khác, chương trình cho phép người sử dụng tự định nghĩa các trường tự do đồng thời cũng hỗ trợ các báo cáo liên quan đến trường này, danh sách các trường tự do: Vụ việc, phí, hợp đồng, sản phẩm, khế ước, bộ phận, lệnh sản xuất, tự do 1, tự do 2, tự do 3 ...

8. Kế toán tổng hợp (General)

tong hop

 • Các bút toán tự động: phân bổ, kết chuyển, đánh giá chênh lệch tỷ giá,...
 • Báo cáo tài chính:đầy đủ và đúng theo quy định;hỗ trợ kết xuất ra phần mềm “Hỗ trợ kê khai”
 • Sổ sách kế toán:Nhật ký chung; Chứng từ ghi sổ
 • Báo cáo thuế: Đầy đủ và đúng theo quy định, Hỗ trợ kết xuất ra phần mềm “Hỗ trợ kê khai”

 

 

 

 

Tin bài khác

Xem tất cả »

Yêu cầu tư vấn

(Quý khách điền đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách)